• Khóa học được chứng nhận bởi Centre of CPD excellence/ hoặc ABT
  • Lý thuyết tiếng Việt, có video tham khảo
  • Có thể đặt thêm khoá thực hành tại salon nếu chưa tự tin
  • Tại salon được thực hàng trên mẫu/khách hàng
  • Hỏi đáp trên nhóm Facebook


Course Curriculum

  Welcome
Available in days
days after you enroll
  Milestone 1- General regulations and license regarding to Henna
Available in days
days after you enroll
  Milestone 2- Health and Safety in salon
Available in days
days after you enroll
  Milestone 3- Skin is your canvas- know it well
Available in days
days after you enroll
  Milestone 4 - Structure of the Hair
Available in days
days after you enroll
  Milestone 5: Contra-indications and contra-actions
Available in days
days after you enroll
  Milestone 6- What is Henna?
Available in days
days after you enroll
  Milestone 7-Client consultation & Patch test for Henna
Available in days
days after you enroll
  Milestone 8- Products and Set up for Henna
Available in days
days after you enroll
  Milestone 9: Henna treatment in details
Available in days
days after you enroll

Hi, I’m Mai Nguyen


I am a Phibrow artist and I have been working as a professional Microblading technician since 2017. I have also worked as a beautician at Feature Clinic since 2020.

I love to share my passion and knowledge for Microblading and beauty treatments with you and assist you on your way toward an exciting career of a beautician + Microblader

FAQs

Khoá học dành cho ai?

Dành cho người chưa học nghề thẩm mỹ , muốn tăng thu nhập bằng nghề thẩm mỹ

Học xong có bằng gì?

Bằng Centre of CPD excellence accredited / hoặc bằng ABT accredited tuỳ theo khoá học

Bằng đó có mua được bảo hiểm không?

Mua được bảo hiểm của phần lớn các công ty uy tín tại Anh.

Nếu các bạn không chắc chắn, có thể kiểm tra với các công ty bảo hiểm về bằng của chúng tôi trước khi đăng ký học.

Học xong có xem lại tài liệu được không?

Các bạn được truy cập lại vào khoá học để xem lại nếu cần.

Nếu muốn học lên VTCT Level3/ 4 thì có được không?

Có lựa chọn để học lên cao , lấy bằng Level 3 hoặc 4.

Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiếtChoose a Pricing Option